Forretningsbetingelser

Alverdens Gulve ApS

 

1. Formål
1.1 Forretningsbetingelserne finder anvendelse på alt arbejde udført af Alverdens Gulve ApS (herefter ”Alverdens Gulve”). Alverdens Gulve gør opmærksom på, at det er vigtigt, at kunden nærlæser forretningsbetingelserne, inden Alverdens Gulve påbegynder arbejdet, da forretningsbetingelserne udgør aftalevilkårene mellem parterne. Kundens eventuelle handelsvilkår accepteres ikke og anses ikke for indgået mellem parterne.
1.2 Alverdens Gulve opfordrer særligt kunden til at gøre sig bekendt med forretningsbetingelsernes punkter 4, 5 og 6, da disse punkter beskriver kundens forpligtelser, samt hvorledes Alverdens Gulves ansvar er begrænset.
2. Pris og tilbud
2.1 Tilbud afgivet af Alverdens Gulve vil være gældende i 10 dage fra afgivelsen.
2.2 Tilbud afgivet af Alverdens Gulve er afgivet på baggrund af, at arbejdet udføres i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 7.00 – 15.30 samt fredag fra kl. 7.00 – 12.00.
2.3 Prisen angivet i tilbuddet er beregnet på baggrund af, at Alverdens Gulve skal anvende 3 kg spartelmasse pr. m2 gulv, der skal spartles. Såfremt der skal anvendes yderligere spartelmasse, vil udgifterne herfor blive tillagt prisen.
2.4 Prisen angivet i tilbuddet er beregnet på baggrund af ét (1) lag gammel belægning samt bortskaffelse heraf. Såfremt der skal fjernes mere end ét lag belægning vil dette blive tillagt tilbuddet som ekstraarbejder.
2.5 Alverdens Gulve har ikke mulighed for at forudsige undergulvenes beskaffenhed, før arbejdet påbegyndes, derfor tager Alverdens Gulve i forbindelse med afgivelse af tilbuddet forbehold for undergulvenes beskaffenhed. Undergulvenes beskaffenhed kan dermed resultere i, at der vil forekomme ekstraarbejder.
2.6 Tilbuddet fra Alverdens Gulve inkluderer, at Alverdens Gulve fjerner og bortskaffer affald som følge af arbejdets udførelse. Herudover vil Alverdens Gulve støvsuge de rum, hvori arbejdet er blevet udført. Alverdens Gulve vil imidlertid anbefale, at kunden efterfølgende rengør rummene, hvor arbejdet er blevet udført, da der kan være støv som følge af arbejdet.
3. Ekstraarbejder
3.1 Ekstraarbejder vil ikke indgå i det oprindelige tilbud, hvorfor ekstraarbejder vil blive faktureret udover det oprindelige tilbud.
3.2 Alverdens Gulve indhenter som udgangspunkt kundens accept, før ekstraarbejder påbegyndes. Der kan imidlertid være situationer, hvor Alverdens Gulve som følge af presserende årsager, må påbegynde ekstraarbejder uden kundens accept.
3.3 Ved ekstraarbejder vil Alverdens Gulve bestræbe sig på, at der bliver udarbejdet en selvstændig aftaleseddel for ekstraarbejderne, men Alverdens Gulve vil være berettiget til at opkræve betaling for ekstraarbejder på trods af, der ikke er udarbejdet en aftaleseddel.
4 Kundens forpligtelser
4.1 Kunden er forpligtet til at rydde rum, hvor Alverdens Gulve skal udføre arbejdet.
4.2 Kunden skal effektivt afdække vægge, sokler, træværk, tilstødende gulve, samt andre ikke flytbare genstande, som befinder sig i rum, hvor Alverdens Gulve skal udføre sit arbejde.
4.3 Kunden er forpligtet til at demontere ledninger, kabler, rør og lignende genstande fra gulvet eller andre steder, hvor genstandene risikere at blive beskadiget under arbejdet.
4.4 Kunden skal minimum to dage før, Alverdens Gulve skal udføre sit arbejde, sørge for, at rum, hvor Alverdens Gulve skal udføre arbejdet, som minimum har en rumtemperatur på 18 grader celcius.
4.5 Kunden skal sikre, at Alverdens Gulve har fri adgang til brugbare stikkontakter i rum, hvor Alverdens Gulve skal udføre arbejdet. Stikkontakterne skal som minimum kunne levere 230 volt samt 13 ampere.
4.6 Kunden skal sørge for, at Alverdens Gulve har adgang til lys i rum, hvor arbejdet skal udføres.
4.7 Kunden skal sikre, at Alverdens Gulve inden for en rimelig afstand fra rum, hvor arbejdet udføres, har adgang til vand.
4.8 Såfremt kunden ikke har overholdt sine forpligtelser, er Alverdens Gulve berettiget til, men ikke forpligtet til, at udføre disse forpligtelser for kunden mod, at dette udgør ekstraarbejder, som kan tillægges prisen uden kundens samtykke.
5. Alverdens Gulves ansvar
5.1 Alverdens Gulve er ikke ansvarlig for skader, som skyldes, at kunden ikke har overholdt sine forpligtelser som angivet under punkt 4. (Rydning, afdækning, demontering m.m.)
5.2 Alverdens Gulve er ikke ansvarlig for skader, der stammer fra strint fra olie, lak og lud, ridser samt stødmærker, da maskiner til at udføre disse forhold kører tæt op ad alle begrænsninger (såsom vægge, fundamenter til køkken mv.). Ønsker kunden at undgå disse skader anbefales kunden at dække alle begrænsninger ned. Kunden er ansvarlig for, at begrænsningerne bliver afdækket tilstrækkeligt, jf. punkt 4.2.
5.3 Da Alverdens Gulve ikke er ansvarlig for, og ikke kan undgå skader, anbefales kunden at udskyde eventuelle malerarbejder til efter, Alverdens Gulve har udført arbejdet, da dette vil kunne minimere eventuelle småskader.
5.4 Alverdens Gulve er ikke ansvarlig for gennemslibning af slidlaget ved arbejde på lamel- & massivegulve.
5.5 I forbindelse med slibning af gulvet kan parketstave løsne sig, på trods af Alverdens Gulve har udført arbejdet efter fagmæssige standarder. Derfor er Alverdens Gulve ikke ansvarlig for parketstave, som løsner sig under arbejdet.
5.6 Når der sker lakering af ubehandlede trægulve og trægulve, der er slebet rent til træ, er der risiko for, at der kan opstå uensartede fuger. Dette kaldes sidebinding/sidelimning. Alverdens Gulve er uden ansvar for skader som følge af sidebinding/sidelimning, men Alverdens Gulve gør opmærksom på, at sidebinding/sidelimning kan undgås ved brug af olie, lud eller sæbe i stedet for lak, eller ved at påføre grunder på gulvene før lakering.
5.7 Ved behandling af gulve med farvede produkter kan der opstå farveforskelle, og Alverdens Gulve kan ikke tilsikre, at gulvet bliver ensartet, hvorfor Alverdens Gulve ikke er ansvarlig for farveforskelle på gulvene efter behandling med farvede produkter. Ved påføring af lak på gulve, der er UV lakerede, kan der være risiko for, at lakken skaller af på grund af manglende evne til at vedhæfte på UV lakerede gulve. Alverdens Gulve kan ikke forudsige dette og er ikke ansvarlig herfor.
5.8 Ved behandling af egetræs gulve kan der forekomme garvesyreoptræk grundet gulvets kontakt med vandbaseret lak. Alverdens Gulve kan ikke forudsige garvesyreoptræk fra egetræs gulve og er ikke være ansvarlig for skader som følge af garvesyreoptræk.
5.9 Alverdens Gulve har ikke mulighed for at forudsige undergulvenes beskaffenhed, hvorfor Alverdens Gulve ikke er ansvarlig for mangler og skader, der kan henføres til undergulvenes beskaffenhed.
5.10 Kunden gøres opmærksom på, at vinylplader, der bliver fuldt limet ned kan risikere at trække sig fra hinanden, hvilket kan give mellemrum mellem pladerne på 0-4 mm.
6. Ansvarsbegrænsning
6.1 Såfremt Alverdens Gulve bliver ansvarlig for mangler eller skader i forbindelse med arbejdets udførelse, vil Alverdens Gulves maksimale ansvar være begrænset til kontraktsummen for arbejdet udført af Alverdens Gulve. Dermed vil Alverdens Gulve ikke kunne blive pålagt at betale et større beløb, end hvad kunden har betalt for arbejdet.
6.2 Alverdens Gulve vil under alle omstændigheder ikke være ansvarlig for kundens indirekte tab og følgetab. Indirekte tab og følgetab kan eksempelvis være, men er ikke begrænset til, driftstab, udgifter til tømning samt udgifter til genhusning, tabt goodwill, tabt omsætning mv..
7. Reklamation
7.1 Kunden skal snarest muligt og senest 14 dage efter, at kunden har konstateret mangler eller skader som følge af det udførte arbejde, fremsætte reklamation over for Alverdens Gulve.
7.2 Kunden opfordres til straks efter, at arbejdet er udført at gennemgå de berørte rum for at undersøge, om der er opstået mangler eller skader som følge af det udførte arbejde.
7.3 Reklamation skal ske skriftlig og skal dokumentere manglerne eller skaderne. Alverdens Gulves mangelsansvar ophører senest 2 år efter aflevering/færdiggørelse af arbejdet.
7.4 Reklamation skal sendes til Alverdens Gulve på e-mail: info@alverdensgulve.dk.
8. Afhjælpning
8.1 Såfremt Alverdens Gulve er ansvarlig for mangler eller skader som følge af det udførte arbejde, er kunden forpligtet til at lade Alverdens Gulve forsøge at afhjælpe skaderne eller manglerne, før kunden påberåber sig andre mangelsbeføjelser.
9. Force Majeure
9.1 Alverdens Gulve vil aldrig være ansvarlig for forsinkelser, skader eller noget andet tab, som skyldes force majeure. Med force majeure menes forhold, som Alverdens Gulve ikke har kontrol over, hvilket kan være, men som ikke er begrænset til, usædvanlige naturbegivenheder, strejker, lockouter eller restriktioner og vejledninger, som er udstedt i forbindelse med en pandemi og lignende sygdomsudbrud, samt pludselig opstået sygdom blandt ansatte i Alverdens Gulve.
10. Tvister
10.1 Alle tvister, der opstår som følge af arbejde udført af Alverdens Gulve, skal afgøres ved Retten i Aalborg og efter dansk ret.
11. Betalingsbetingelser
11.1 Efter Alverdens Gulve har udført arbejdet, vil der blive fremsendt en faktura til kunden. Kunden skal herefter betale fakturaen inden for 7 dage efter modtagelsen.
Download som PDF